Likwidacja szkód

W przypadku wystąpienia szkody należy niezwłocznie zgłosić ją do zakładu ubezpieczeń. Można tego dokonać poprzez zgłoszenie:

  • telefoniczne,
  • e-mailem,
  • listownie,
  • formularzem on-line,
  • osobiście w siedzibie towarzystwa.

Towarzystwo ubezpieczeniowe po uzyskaniu zgłoszenia poprosi Państwa o wypełnienie druku zgłoszenia szkody oraz o dosłanie innych dokumentów (kopii dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, dowodu osobistego, polisy oraz oświadczenia sprawcy lub notatki policyjnej w przypadku kolizji drogowej).

Szkodę z OC komunikacyjnego zgłasza się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Jednakże niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumenckim, dla swoich klientów, którzy zostali poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, realizują wypłatę odszkodowania we własnym zakresie, rozliczając się później z towarzystwem sprawcy wypadku. Warto sprawdzić, czy Państwa ubezpieczyciel realizuje taką usługę.
W przypadku kradzieży pojazdu lub mienia, należy fakt zgłosić najpierw na Policję a następnie, w ciągu jednego dnia roboczego do towarzystwa ubezpieczeniowego.