Ważne informacje

Poniżej podajemy ważne informacje i obowiązki ubezpieczającego:

  • Sprzedający ma obowiązek poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni. Jeśli zgłoszenie sprzedaży nie nastąpi w tym terminie, towarzystwo ma prawo zażądać zapłaty składki.
  • Sprzedający ma obowiązek przekazać razem z pojazdem polisę OC.
  • Kupujący ma prawo pozostać przy polisie zbywcy. Jednakże jeśli na polisie widnieją zaległe lub przyszłe płatności albo funkcjonuje rekalkulacja składki, wówczas nabywca ponosi koszt w/w płatności.
  • Należy pamiętać, że polisa przepisana ze zbywcy na nabywcę nie wznawia się automatycznie. Nowy właściciel powinien pilnować terminu zakończenia polisy, aby nie narazić się kary UFG.
  • OC krótkoterminowe wykupione na 30 dni dla pojazdu nie zarejestrowanego w Polsce, w dniu rejestracji traci ważność. Polisę OC całoroczną należy wykupić w dniu pierwszej rejestracji w Polsce.

Dokumenty do pobrania: (.pdf)