skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych, wynikłych z użytkowania pojazdów mechanicznych w ruchu drogowym.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe rekompensuje wówczas:

  • koszty wynagrodzenia prawnika,
  • pokrycie kosztów sądowych,
  • zwrot kosztów strony przeciwnej (zasądzone wyrokiem sądu),
  • koszty postępowania egzekucyjnego,
  • opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • koszty poręczenia majątkowego,
  • koszty sądu polubownego,
  • koszty podróży do sądu zagranicznego.