skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego, mienia w transporcie

Firmy transportowe oraz przewoźnicy drogowi powinni posiadać ubezpieczenie zabezpieczające ich przed finansowymi roszczeniami zleceniodawców, dla których przewożą. Właśnie ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego zapewni ochronę w razie zniszczenia lub utraty powierzonego do przewozu ładunku, zarówno, jeśli ulegnie zniszczeniu na skutek zdarzenia losowego lub w przypadku kolizji drogowej, albo kradzieży. Gdy przedsiębiorca zaś przewozi towar we własnym zakresie, może rozszerzyć ubezpieczenie swojej firmy o ubezpieczenie mienia w transporcie. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy Wasze przewożone mienie jest dobrze zabezpieczone, zachęcamy do zawarcia w naszym biurze polisy, stanowiącej finansową rekompensatę, w przypadku zaistnienia szkody.