skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia finansowe

Co oznacza gwarancja ubezpieczeniowa?
Gwarancja ubezpieczeniowa jest kluczowym ubezpieczeniem, potwierdzającym wiarygodność działania firmy. W ramach gwarancji ubezpieczeniowej towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta, jeśli ubezpieczona firma nie wywiąże się z zobowiązania objętego gwarancją.

Proponujemy Państwu szereg ubezpieczeń o charakterze finansowym m. in. o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej:

  • dobrego wykonania kontraktu,
  • zwrotu zaliczki,
  • właściwego usunięcia wad i usterek,
  • należytego wykonania umowy.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również ubezpieczenia wadialne stanowiące zabezpieczenia przetargowe. Zaletą takich ubezpieczeń jest to, że w procedurze przetargowej gwarancje wadialne mogą zastąpić wadium wpłacane w gotówce.