skontaktuj się z nami

OC działalności gospodarczej

Dlaczego polecamy wykupienie OC działalności?
Podczas wykonywania usługi może wystąpić niefortunne zdarzenie, za które zleceniodawca będzie żądał od Państwa rekompensaty. W dzisiejszych czasach znaczne wzrosła świadomość, jakie prawa należą się konsumentom. Finansowe roszczenia z ich strony mogą okazać się gwoździem do trumny naszej działalności. Aby uniknąć takich sytuacji warto wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej swojej firmy. Zabezpieczy to przedsiębiorcę za szkody nieumyślnie wyrządzone podczas wykonywania pracy, czy usługi, ale też uchroni przed konsekwencjami wadliwego wykonania wyżej wymienionych czynności. Aby nigdy nie stracić dobrej reputacji swojej firmy, zachęcamy do wykupienia OC działalności w naszym biurze. Oferta zawsze dobrana jest optymalnie z profilem działalności przedsiębiorstwa.