skontaktuj się z nami

Majątku firmy i pracowników

Majątek firmy często stanowi podstawę jej działania. Zgromadzone środki, obrotowe (np. surowce do produkcji, gotowe wyroby przeznaczone do sprzedaży), maszyny wykorzystywane przy pracy, czy chociażby sprzęty elektroniczne mogą ulec zniszczeniu na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Każdy przedsiębiorca powinien zadbać o dobre zabezpieczenie swojej własności, a może tego dokonać poprzez ubezpieczenie się w naszym biurze! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi propozycjami. Otrzymacie Państwo solidną i atrakcyjną cenowo ofertę dopasowaną do charakteru działania firmy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo majątku oraz pracowników Państwa firmy, w naszej ofercie

 • ubezpieczeniowej możemy zaproponować:
 • ubezpieczenie mienia (budynki, mienie ruchome) od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji,
 • ubezpieczenie środków trwaych, środków obrotowych, nakładów inwestycyjnych,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych i od uszkodzeń,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (CARGO),
 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym,
 • grupowe ubezpieczenia pracowników na życie i NNW,
 • odpowiedzialność cywilną (m.in.: najemcy nieruchomości, pracodawcy, za produkt, za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług przekazanych odbiorcy).