skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia dla rolników

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne oferujemy:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych,
  • ubezpieczenia maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży,
  • obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.