skontaktuj się z nami

OC w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym to ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, czyli m.in.:

  • opieki nad dziećmi,
  • użytkowania mienia wraz z terenem nieruchomości, na której znajduje się mienie,
  • posiadania zwierząt domowych,
  • eksploatacji urządzeń gospodarstwa domowego, rowerów, wózków inwalidzkich,
  • amatorskiego uprawiania sportów,
  • używania sprzętu pływającego dla własnego użytku,
  • posiadania i używania broni palnej (pod warunkiem posiadania stosownego pozwolenia).