skontaktuj się z nami

Koszty leczenia cudzoziemców na terenie Polski

W naszej ofercie zajdzie się również propozycja dla obcokrajowców, przebywających czasowo w Polsce, którzy chcą się ubezpieczyć w razie nagłego wypadku lub zachorowania.

Ubezpieczenie to obejmuje:

  • koszty pobytu i leczenia w szpitalu oraz transportu,
  • koszty zakupu lekarstw i środków medycznych,
  • koszty niezbędnych badań,
  • dodatkowo można rozszerzyć zakres o ubezpieczenie NNW lub OC w życiu prywatnym.