skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia domów i mieszkań

W naszej ofercie znajdziecie Państwo ubezpieczenia domów lub mieszkań wraz z ruchomościami domowymi od ryzyka pożaru, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży i dewastacji mienia.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • dom, lokal mieszkalny,
 • stałe elementy (m.in.: okładziny ścian i podłóg, armatura, instalacje infrastruktury technicznej, trwałe zabudowy funkcjonalne itp.),
 • ruchomości domowe (m.in.: meble, sprzęt RTV i AGD oraz inne sprzęty elektroniczne, obrazy, biżuteria, odzież i inne przedmioty osobiste, itp.)
 • szyby okienne i drzwiowe,
 • zewnętrzne elementy np. anteny satelitarne, siłowniki bramowe,
 • budynki w budowie,
 • nieruchomości pod cesję bankową,
 • budynki gospodarcze,
 • budowle, w tym ogrodzenie,
 • domki letniskowe,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym i z tytułu posiadania nieruchomości.

Posiadane mienie możemy ubezpieczyć od różnych ryzyk:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • od kradzieży z włamaniem, rozboju i dewastacji,
 • od stłuczenia (rozbicia) – szyb i innych przedmiotów szklanych,
 • od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (za szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, będące następstwem wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego, zatrudnieniem pomocy domowej, użytkowaniem domu, budowli wraz z mieniem przyległym lub lokalu mieszkalnego, używaniem roweru, posiadaniem zwierząt domowych).
 • dodatkowym ubezpieczeniem może być tzw. Home Assistance – czyli pomoc różnego rodzaju specjalistów m.in. informatyka, lub Medical Assistance – pomoc np. w przypadku dostarczenia leków do domu.

Przy wyliczaniu składki udzielamy zniżki za:

 • posiadanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
 • bezszkodowość,
 • kontynuację,
 • jednorazową opłatę,
 • dla nowych klientów,
 • dla posiadających jednocześnie ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe w jednym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Comments are closed.