skontaktuj się z nami

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferujemy Państwu szereg ubezpieczeń komunikacyjnych, które uchronią od skutków wypadku, kolizji, uszkodzenia, kradzieży i szkód wyrządzonych na osobach:

  • Odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC,
  • Autocasco –AC,
  • Mini-casco,
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – NNW,
  • Assistance – ASS,
  • Ubezpieczenie szyb,
  • Ubezpieczenie bagażu,
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej,
  • Ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego.

Comments are closed.