skontaktuj się z nami

Likwidacja szkód

W przypadku wystąpienia szkody należy niezwłocznie zgłosić ją do zakładu ubezpieczeń. Można tego dokonać poprzez zgłoszenie:

  • telefoniczne,
  • e-mailem,
  • listownie,
  • formularzem on-line,
  • osobiście w siedzibie towarzystwa.

Towarzystwo ubezpieczeniowe po uzyskaniu zgłoszenia poprosi Państwa o wypełnienie druku zgłoszenia szkody oraz o dosłanie innych dokumentów (kopii dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, dowodu osobistego, polisy oraz oświadczenia sprawcy lub notatki policyjnej w przypadku kolizji drogowej).

Szkodę z OC komunikacyjnego zgłasza się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Jednakże niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumenckim, dla swoich klientów, którzy zostali poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, realizują wypłatę odszkodowania we własnym zakresie, rozliczając się później z towarzystwem sprawcy wypadku. Warto sprawdzić, czy Państwa ubezpieczyciel realizuje taką usługę.
W przypadku kradzieży pojazdu lub mienia, należy fakt zgłosić najpierw na Policję a następnie, w ciągu jednego dnia roboczego do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Poniżej znajdują się dane kontaktowe likwidacji szkód naszych partnerów:

Allianz      https://www.allianz.pl/obsluga-i-kontakt/placowki/centra-likwidacji-szkod,949.html
AXA Direct   https://www.axadirect.pl/kontakt/dane-axa-direct.html
AXA Życie   Telefon 22 555 00 00 lub 801 200 200
AVIVA   http://www.aviva.pl/direct/obsluga-klienta/zgloszenie-szkody.html
Benefia   http://www.benefia.pl/BenefiaMajatek/likwidacja_szkod.html
Compensa   http://www.compensa.pl/zgloszenie-szkody/tabid/132/Default.aspx
Ergo Hestia   http://www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/likwidacja-szkod.html
HDI   http://www.warta.pl/zgloszenie-szkody
Generali   http://www.generali.pl/obsluga-i-pomoc/likwidacja-szkody
Gothaer   https://www.gothaer.pl/pl-zgloszenie-szkody
Interrisk   http://www.interrisk.pl/zglos_zdarzenie/
Inter Ubezpieczenia   http://interpolska.pl/content/view/full/2803
Liberty Direct   https://www.libertydirect.pl/likwidacja-szkod/
Polisa Życie   Telefonicznie za pośrednictwem: Telefonicznego Centrum Informacji (22) 501 68 88
Listownie – na adres: Biuro Obsługi Roszczeń „POLISA-ŻYCIE” TU S.A.Vienna Insurance Group adres: Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
Proama   https://www.proama.pl/przydatne_informacje/likwidacja_szkod/
PZU   http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia/
Uniqa   https://www.uniqa.pl/home/04_Strefa_Klienta/01_Likwidacja_szkod/
Uniqa Życie   https://www.uniqa.pl/home/04_Strefa_Klienta/01_Likwidacja_szkod/
TUW Pocztowe   http://www.tuwpocztowe.pl/szkody/
Warta   http://www.warta.pl/zgloszenie-szkody