skontaktuj się z nami

Recent Posts by admin

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia domów i mieszkań

W naszej ofercie znajdziecie Państwo ubezpieczenia domów lub mieszkań wraz z ruchomościami domowymi od ryzyka pożaru, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży i dewastacji mienia. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
 • dom, lokal mieszkalny,
 • stałe elementy (m.in.: okładziny ścian i podłóg, armatura, instalacje infrastruktury technicznej, trwałe zabudowy funkcjonalne itp.),
 • ruchomości domowe (m.in.: meble, sprzęt RTV...
Read more

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferujemy Państwu szereg ubezpieczeń komunikacyjnych, które uchronią od skutków wypadku, kolizji, uszkodzenia, kradzieży i szkód wyrządzonych na osobach:
 • Odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC,
 • Autocasco –AC,
 • Mini-casco,
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – NNW,
 • Assistance – ASS,
 • Ubezpieczenie szyb,
 • Ubezpieczenie bagażu,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • Ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego.
...
Read more

Recent Comments by admin

  No comments by admin yet.