skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie OC

Nasza agencja posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży polis ubezpieczeniowych OC dla pojazdów osobowych i innych. Współpracujemy z ponad 20 najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, co pozwala nam dopasować najlepsze ubezpieczenie OC samochodu dla każdego Klienta – bez względu na to, jaki ma staż za kierownicą i jakiego pojazdu jest właścicielem.Swoją pomoc oferujemy wszystkim mieszkańcom Międzylesia, chcącym znaleźć niedrogie ubezpieczenie OC.

Zgłaszają się do nas również klienci z Otwocka, których interesuje ubezpieczenie OC – w tym mieście również znajduje się nasza siedziba. Do współpracy zachęcamy także osoby z warszawskiej dzielnicy Wawer, chcące kupić korzystne ubezpieczenie OC.Wszystkim naszym Klientom zapewniamy pomoc przy dobraniu najlepszej oferty, atrakcyjne zniżki i promocje oraz sprawną, rzetelną i przyjazną obsługę.

Poszukujecie Państwo taniego OC? Znajdziecie je z pewnością u nas! Wystarczy skontaktować się z naszym biurem, abyśmy mogli wybrać najlepszą ofertę w najtańszej cenie.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?
OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce, zapewniającym ochronę posiadacza pojazdu mechanicznego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych w związku z ruchem tego pojazdu.
Odpowiedzialność za szkody przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiono ubezpieczenie OC. Towarzystwo oszacowuje rozmiar szkody i wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Suma, do której ponoszą odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowe, w odniesieniu do jednego zdarzenia to: 5 000 000 euro w szkodach na osobie i 1 000 000 euro w szkodach w mieniu.

Zakres tego ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r.  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152)  z późniejszymi zmianami.

Jaki zakres terytorialny obejmuje OC?
Ubezpieczenie OC obejmuje terytorialnie nie tylko Polskę, ale też wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Andorę, Islandię, Norwegię i Szwajcarię. W przypadku wyjazdów do innych krajów, należy zatroszczyć się o ubezpieczenie Zielonej Karty, będące odpowiednikiem OC w krajach nie należących do UE.

Kiedy należy wykupić OC?
W przypadku pojazdu fabrycznie nowego lub sprowadzonego z zagranicy, ubezpieczenie OC należy wykupić w dniu rejestracji. Jeśli kupujemy auto używane, sprzedający ma obowiązek przekazać wraz z pojazdem ważne ubezpieczenie OC, zaś jeśli pojazd go nie posiada, trzeba zawrzeć nową polisę OC w dniu zakupu.

Co zrobić, by zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe?
Według ustawy o ubezpieczeniach, polisy OC ulegają automatycznemu wznowieniu na kolejny rok. Jeśli właściciel pojazdu chce zmienić towarzystwo, musi złożyć wypowiedzenie najpóźniej jeden dzień przed końcem polisy OC.

Jaki są kary za brak ciągłości OC?
Brak ważnej polisy OC może skutkować karą pochodzącą od Ubezpieczeniowego Funduszy Gwarancyjnego. Kara za brak ubezpieczenia powyżej 14 dni stanowi dwukrotną wartość płacy minimalnej, a w przypadku pojazdów ciężarowych – trzykrotność tej sumy.